Het PoëzijLab

Het PoëzijLab is een tweetalige internetcursus Friese poëzie. De webtoepassing is gratis beschikbaar voor iedereen die wil meedoen. Het PoëzijLab zal worden ingezet in het voortgezet onderwijs. Dat kan in de Friese en Nederlandse taal- en literatuurlessen, of als cultuureducatie. De hoofdfinancierder van het PoëzijLab is de Provincie Fryslân. Het PoëzijLab is klaar yn 2024.

Om poëzie te leren kennen is er maar één aanpak: zelfgestuurd leren en actief poëzie scheppen. De 12 modulen, samen zo’n 30 uren, bestaan voor het merendeel uit schrijftaken. In ingebedde videootjes leggen Friese dichters uit hoe zij met zulke taken omgaan. Aan het eind krijgt de cursist een certificaat en is hij aspirant-dichter.

Onze missie is toegankelijkheid. Poëzie wordt al gauw moeilijk gevonden. Schooltypen lager dan havo bieden amper poëzie aan. Leerkrachten weten niet hoe ze poëzie moeten geven. Daarom komt PoëzijLab komt met activiteiten voor in de klas. Alle stof over poëtische technieken en elementen komt in toegankelijke taal. De opgenomen Friese gedichten zijn ingedeeld naar tekstcomplexiteit.

De webtoepassing bevat 100 hedendaagse literaire Friese gedichten, elk met in vertaling naar het Nederlands, een commentaar dat ingaat op onderwerp en stijl, en noten voor moeilijke woorden, lastige metaforen enzovoorts. Naast de lesmodulen zijn er kennisblokken over de poëtische discipline, denk aan het rijmschema, een studiegids en in discussieplatform.

Wilt u meer weten? E-mail ons.