Creative Commons-licenties
nu ook in het Fries

Deze tool is gemaakt in voorbereiding op het opleveren van het PoëzijLab

De Creative Commons 4.0-serie van inter­nationale auteursrecht­licenties is vertaald naar het Fries. 350.000 Fries­sprekers kunnen de CC-licenties nu in hun eigen taal begrijpen. Friese scheppers die willen dat hun werk overal ter wereld vrij gebruikt wordt, hoeven daarvoor geen toestemming meer te geven in het Engels of Nederlands. Naast praktisch nut heeft dat een principiële kant: de Friese taal kan gebruikt worden in het rechtsverkeer. Bovendien versterken belangrijke juridische teksten de minderheids­taal.

Leeuwarder Courant, 8 maart 2023

Creative Commons – ‘scheppende meent’ – is een wereldwijde nonprofit­organisatie die het uitwisselen, uitvoeren en bewerken van creatief werk gemakkelijker wil maken. Creative Commons brengt gratis, gebruiks­vriendelijke standaard­licenties uit. Daarmee kunnen scheppers, bedrijven dan wel enkelingen, anderen toestaan om hun werk te gebruiken, met hun naam erop en binnen de auteurswet.

Het vertalen van de licenties is een initiatief van PoëzijLab. PoëzijLab ontwikkelt mei subsidie van Provincie Fryslân een volledig tweetalige webtoepassing Friese poëzie, voor het voortgezet onderwijs en het algemene publiek in Nederland. Bij dat project worden zo’n veertig Friese dichters gecontracteerd. Maar de auteurs­wetten die hun werk beschermen, zijn niet gemaakt voor de digitale tijd.

PoëzijLab zal daarom met Creative Commons-licensering werken. De Fryske Akademy doet dat al een poos. Echter waren de licenties, vertaald in ruim dertig talen, niet beschikbaar in het Fries. In recortijd, drie maanden, hebben poëzie-vertaler Friduwih Riemersma en auteursrecht­jurist Maarten Zeinstra, in samen­werking met het Creative Commons-team yn Amerika, de vertaling verzorgd.

Hier vind je de licenties:

 

7 maart 2023