Glossarium van poëtische technieken

Deze tool is gemaakt in voorbereiding op het opleveren van het PoëzijLab

Je kunt het licht van de sterren alleen maar zien omdat de hemel zo donker is – is een poëtische techniek. Het is een juxtapositie. Je zet twee mensen, dieren, situaties of dingen naast elkaar om ze te vergelijken. Je gebruikt de juxta­positie vaak voor contrast, maar het kan je ook om een meer subtiel veschil gaan.

Hoe dan ook, je hebt waarschijnlijk poëtische technieken gebruikt zonder erbij stil te staan. Maar het doelbewust gebruiken van poëtische technieken maakt je werk sterker.

Schrijvers gebruiken altijd literaire technieken, zelfs als ze enkel een waspoeder­reclame schrijven. Poëtische technieken geven taal meer overtuigings­kracht. Ze geven de zinnen kleur. Ze maken – denk aan de techniek van alliteratie: ‘bûter, brea’ – je woorden makkelijker te onthouden.

Hier vind je een groeiend glossarium van poëtische technieken. Al deze technieken kom je tegen in de Friese poëzie.